BIKERFRIENDS.NL

BIKEADVENTURES

Reglement

Voorwaarden voor het plaatsen van een advertentie op Bikerfriends.nl

Bikerfriends.nl probeert adverteerders en kopers van motorfietsen tot elkaar te brengen.
Bikerfriends.nl is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder
en koper via gebruikmaking van de website.
Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen.
U vrijwaart Bikerfriends.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke,
verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Algemene voorwaarden voor het plaatsen van een advertentie.

Maak voor elke motorfiets een aparte advertentie, en plaats deze in de betreffende categorie.
Per adverteerder kunnen er maximaal 2-advertenties geplaatst worden.
U dient het merk en type motorfiets aan te geven in de advertentie titel, vervolgens kunt u relevante
informatie over de motorfiets in de omschrijving plaatsen,waarbij deze text maximaal 1500-leestekens mag bevatten.
U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands. De advertentie titel en beschrijving mogen niet misleidend zijn.
Misleidende titels en beschrijvingen geven geen correcte/onvolledige weergave van de motorfiets waarmee u adverteert.
Er kunnen maximaal 3 foto’s van uw motorfiets geupload worden met een maximale grote van 500x350 pixels.
Het is niet toegestaan om foto’s te plaatsen welke geen betrekking hebben bij geplaatste advertentie.
Het aanbieden van, vragen om, of plaatsen van foto’s waarop auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust,
is niet toegestaan.
Teksten en of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
Uw advertentie blijft minstens 30-dagen op Bikerfriends.nl staan,mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
U ontvang 7-dagen voordat uw advertentie afloopt een E-mail waarmee u de advertentie gratis kunt verlengen.
Reageert u niet op deze E-mail zal uw advertentie automatisch worden verwijderd.
Heeft u uw motorfiets verkocht voor het verstrijken van de adverteerderstermijn, verzoeken wij u vriendelijk uw
advertentie van de website verwijderen.
Indien u een advertentie plaatst, die niet aan de door Bikerfriends.nl gestelde voorwaarden voldoet,
word de advertentie verwijderd, en vindt er geen restitutie plaats van het eventueel betaalde advertentie tarief.